Waldorfbarnträdgården Regnbågen

 

 

Waldorfbarnträdgården Regnbågen startades och drivs sedan 1991 av föräldrarna genom föreningen Waldorf Åland r.f. Barnträdgården tar emot barn från 1 till 6 år.

Trygghet

Lokalerna och färgerna skapar en hemlik atmosfär. Vi har små barngrupper som gör att barnen får en nära och fin kontakt till de välbekanta vuxna. Verksamheten genomsyras av dags-, vecko- och årsrytmer som barnen görs väl förtrogna med, vilket skapar en trygg och omvårdande miljö.

Årstidsväxlingarna följer vi noga genom sagorna, sångerna och det praktiska arbetet. En gång i veckan går vi på en utflykt ut i naturen och där får barnen en känsla för naturens skiftningar och kretslopp.

Fritt skapande och lek

Det som barnen upplever och lär sig i sin vardag prövas och övas i den fria leken. På detta sätt lär sig barnen och tränar sina förmågor som motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsrikedom och grundläggande matematisk förmåga. Leksakerna är i naturmaterial och är miljövänliga, kemikaliefria och enkla att laga.

Enkelheten främjar kreativiteten och ger utrymme för fantasi. Utöver den fria leken tränas barnens kreativa sidor, bland annat när vi målar och i de dagliga samlingarna med sånger, sånglekar och ramsor.

Delaktighet och vardag

Barnen är delaktiga i allt det praktiska som sker på dagis, städning, bakning, dukning, trädgårdsarbete m.m.

Vi månar om alla detaljer kring barnens välmående. Vi serverar i huvudsak vegetegarisk mat baserad på ekologiska och i möjligaste mån biodynamiska råvaror. Serverr vi kött är det garanterat från djur som vi bedömer har levt ett lyckligt liv.

Jämställdhet

För att skapa ett långsiktigt jämställdhetsarbete har personalen utvecklat en jämställdhetsplan. Jämställdhet på Regnbågen innebär att alla barn får möjlighet att utvecklas utan att begränsas av snäva normer som hindrar dem från att pröva och upptäcka nya saker. Vid samlingar och gemensamma aktiviteter strävar personalen medvetet efter att alla barn ska bli hörda och uppmärksammade.

 

Kommentarer är stängda