Pressmeddelande från föreningen Waldorf Åland r.f. 26.4.2018

Waldorfföreningen satsar på barnträdgårdsverksamheten

Styrelsen för föreningen Waldorf Åland r.f. har tagit beslut om att satsa på
barnträdgårdsverksamheten. Barnträdgården Regnbågen har 14 barn, vilket i dagsläget är maximalt
antal. Flera barn står på kö och styrelsen vill nu undersöka möjligheterna för att utöka
barnträdgårdsverksamheten. Det har nu gått två år sedan Waldorfföreningen flyttade barnträdgård
och skola från norra Mariehamn till Björsby, och barnen, personal och föräldrar stortrivs i den gamla
skolbyggnaden.

 • Vi tar vara på möjligheterna att vara mycket ute i den omgivande naturen men satsar även på
  gården, bl.a. genom köksträdgården som förser vårt kök med grönsaker och kryddor till
  barnens mat. Platsen är ideal för Waldorfpedagogiken, säger Lotta Jakobsson, föreståndare för
  barnträdgården.

Detta innebär också att Waldorfföreningen inte kommer att bedriva någon skolverksamhet under
läsåret 2018-2019, då sådana förutsättningar inte föreligger. Under våren har skolan haft sex barn och
dessa kommer att övergå till kommunala skolor till hösten eller hemskolas.

 • Men det är inte omöjligt att föreningen inom något år ser på möjligheterna att starta upp
  skolan igen, om intresse finns från den föräldragrupp som nu har barn på dagis, säger Heidi
  Räsänen-Lindberg, föreningens ordförande. Vi hoppas på att Landskapsregeringen genom den
  nya grundskolelagen kommer att förbättra förutsättningarna för alternativa
  undervisningsformer och pedagogisk mångfald på Åland.

Waldorfverksamheten drivs som ett föräldrakooperativ på ideell basis och utmaningar har funnits den
senaste tiden, men de berörda kommunerna är positivt inställda till verksamheten och har även efter
ändringen i landskapsandelssystemet varit beredda att stå för en del av utbildningskostnaderna för
vart och ett barn.

Runtom i världen är intresset för Waldorfpedagogiken stort, med ett drygt 1000-tal verksamma skolor
i olika länder.

 • Waldorfpedagogiken ligger i tiden — läser man t.ex. Ålands hållbarhetsvision om att “alla kan
  blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”, så är det nästan ett eko av den pedagogik
  som vi bedriver varje dag. Waldorf utgår från individens förutsättningar och relationen till
  medmänniskan och naturen. Inlärning genom skapande och kreativ verksamhet är centralt,
  säger Lotta Jakobsson.

Om man vill bekanta sig med verksamheten finns ett gyllene tillfälle under ‘Åland grönskar’, då
Waldorfföreningen slår upp portarna och ordnar Öppet hus i gamla Björsby skola.

Föreningen Waldorf Åland r.f.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 • Waldorf Åland r.f.

  Godbyvägen 784
  22 150 Jomala
  018 – 13 126/0457 3448 299 kansli@waldorf.ax