Styrelsen

Styrelsen för Waldorf Åland r.f. består till största delen av föräldrar till barn på Regnbågen, men även andra lämpliga kan bli invalda.

Ordinarie:

Páll Kristinsson-Granholm – Ordförande

Heidi Räsänen-Lindberg

Magnus Gunnarsson

Daniel Johansson

Janina Andersson

Suppleanter:

Raili Hake

Marie-Sophie Wetterhoff

Kommentarer är stängda