Waldorfskolan på Åland

Waldorfskolan på Åland har verksamhetsuppehåll fr.o.m. HT 2018.

Waldorfskolan på Åland startade sin verksamhet hösten 2011 och drivs av föräldrarna genom föreningen Waldorf Åland r.f.

Undervisning

Undervisningen bygger på waldorfpedagogik, en internationellt erkänd pedagogik grundad av Rudolf Steiner. Waldorfpedagogiken betonar vikten av att utveckla hela människan – viljan, känslan och tanken. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring åt hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att stoffet väljs och förmedlas så att det i varje stadium anknyter till och befordrar barnets egen utveckling. Det konstnärliga elementet är ett karaktäristiskt inslag i all undervisning.

 

Värderingar

Waldorfskolan på Åland är en skola som har sin grund i antroposofi. Vi utgår i vårt arbete från människans utveckling och mognad och de djupt liggande förmågor som kan väckas och tas i anspråk kroppsligt, själsligt och andligt.

Vi arbetar för att alla i vår skola ska känna och visa respekt och tolerans för varandra, såväl för våra olikheter som för det som förenar oss, för varandras individualiteter och goda intentioner. Vi strävar efter att vara lyhörda för varandras behov och visa omsorg om varandra.

Vi arbetar för att alla ska vårda sitt språk och tala till varandra med respekt samt visa omsorg och ansvar för vår gemensamma fysiska skolmiljö.

 

Skoldagens utformning

Hela människan, inte bara huvudet, går i skola. Både viljan, känslan och tanken ska engageras så att en naturlig rytm uppstår mellan inandning (lyssna, uppta kunskap, uppleva) och utandning (skriva, sjunga, leka, måla). Detta bildar en konstnärlig helhet, som motverkar läströtthet. Den konstnärliga helheten skapas av det rytmiska schemat för skoldagen, som utgår från människans dygnsrytm. På morgonen undervisas i de s.k. kunskapsämnena under vanligtvis tre veckor (periodundervisning). Detta underlättar överblick, fördjupning och engagemang. Hantverksundervisningen, språk och estetiska ämnen läggs efter morgonperioden. Hantverk (handens arbete) och de estetiska ämnena balanserar de teoretiska och är ett stöd för dessa.

Varje dag inleds med en morgonvers och en samling i klassen där eleverna får tillfälle att samtala om för dem, viktiga och aktuella saker. Skoldagen avslutas med en kort samling och en avslutningsvers.

Kommentarer är stängda

  • Waldorf Åland r.f.

    Godbyvägen 784
    22 150 Jomala
    018 – 13 126/0457 3448 299 kansli@waldorf.ax