Pressmeddelande från föreningen Waldorf Åland r.f. 26.4.2018

Waldorfföreningen satsar på barnträdgårdsverksamheten Styrelsen för föreningen Waldorf Åland r.f. har tagit beslut om att satsa på barnträdgårdsverksamheten. Barnträdgården Regnbågen har 14 barn, vilket i dagsläget är maximalt antal. Flera barn står på kö och styrelsen vill nu undersöka möjligheterna för att utöka barnträdgårdsverksamheten. Det har nu gått två år…

Continue reading

  • Waldorf Åland r.f.

    Godbyvägen 784
    22 150 Jomala
    018 – 13 126/0457 3448 299 kansli@waldorf.ax