Waldorf Åland r.f.

 

Föreningen Waldorf Åland r.f. består av föräldrar till barnen i Waldorfbarnträdgården Regnbågen och Waldorfskolan på Åland. Föreningens syfte är att grunda och stöda, ideellt och ekonomiskt, en waldorfskola, en waldorfförskola och en waldorfbarnträdgård på Åland.

Föreningens syfte är att även befrämja föräldrarnas deltagande i skollivet och att inspirera till samarbete mellan personer som verkar inom skolgemenskapen. Därtill kan föreningen stöda fritidssysselsättningar för barn och ungdomar.

Föreningen driver en enskild barnträdgård med förskola och en waldorfskola med fritidsverksamhet.
Verksamheten bedrivs i gamla Björsby folkskola på Godbyvägen 784 i Jomala.

Kommentarer är stängda